Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconpetra-k-z:
Petra-K-Z Featured By Owner May 15, 2013  Hobbyist Digital Artist
Díky za fav! No vlastně je to nápad mojeho bráchy...
Reply
:iconicewalkerman:
Icewalkerman Featured By Owner May 17, 2013
Za "favy" netřeba děkovat. To se jen tady na DA nějak ujalo :D
Reply
Add a Comment: